duminică, 26 august 2007

Primă ţară "verde"Vaticanul a devenit primul stat fără emisii de gaze cu efect de seră. Aceasta s-a realizat prin acordul între Statul Vatican şi KlimaFa semnat la San Francisco în 12 iulie anul acesta. Neutralitatea emisiilor se realizează printr-un proiect de reîmpădurire realizat de KlimaFa şi finanţat de Vatican. O zonă a Parcului Naţional Bükk din Ungaria va fi reîmpădurită contribuind la absorbţia gazelor cu efect de seră în cantitate egală cu gazele emise de Statul Vatican pe parcursul unui an.
Eminenţa Sa Cardinalul Paul Poupard în cursul ceremoniei a declarat: "După cum Sfântul Părinte, Papa Benedict XVI, a delarat recent, comunitatea internaţională trebuie să respecte şi să încurajeze o «Cultură Verde» caracterizată de valori etice. Cartea Genezei ne spune despre un început în care Dumnezeu l-a aşezat pe om ca gardian peste pământ pentru a-l face roditor. Când omul uită că este un servitor credincios al acestui pământ acesta se transformă într-un deşert ce ameninţ supravieţuirea a ceea ce este creat ..."
Poziţia Papei Benedict XVI întăreşte preocupările Vaticanului asupra mediului exprimate de Papa Ioan Paul II în Planul pentru noul Mileniu (2001): "Cum să putem rămâne indiferenţi faţa de o criză ecologică care face ca suprafeţe mari din planeta noastră să devină nelocuibile?". Poziţia a fost întărită şi de Cardinalul Renato Raffaele Martino, conducătorul Consiliului Pontifical pentru Justiţie şi pace "În privinţa mediului ... citiţi Geneza ... Omul trebuie sa cultive şi păzească Creaţia lui Dumnezeu."
Iniţiativa Vaticanului a fost comentată de Russ George, CEO Planktos ca fiind o soluţie pentru problemele legate de schimbarea climei. Această soluţie este complementată de eficienţa energetică şi folosirea energiei solare, ambele fiind folosite de Statul Vatican.

Niciun comentariu:

 
eXTReMe Tracker